SlovenskýEnglish

Zoznam užívateľov žúmp, ktorí k 31.01.2023 nepredložili kópiu dokladu o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy za rok 2022