SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecondrasova.sk spravuje Obec Ondrašová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ondrašová

Adresa:

Obecný úrad Ondrašová
Ondrašová 25
038 22 Slovenské Pravno 

IČO: 00650480
DIČ: 2020607424

Bankové spojenie:
IBAN: SK76 0200 0000 0000 1872 3362

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Turčianske Teplice
Región: Turiec
Počet obyvateľov: 91
Rozloha: 698 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1252

Všeobecné informácie: obec.ondrasova@centrum.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 0907 611 161

Kompetencie:
Obec Ondrašová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ondrašová: Spoločný stavebný úrad Dubové 50, 038 23 Dubové

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk