SlovenskýEnglish

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

 15.01.2022

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Do 31.1.2022 je občan povinný si podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a to v prípade ak:

1. vznikla daňová povinnosť nadobudnutím nehnuteľnosti -napr. kúpou, zdedením, darovaním..

2. zanikla daňová povinnosť – napr. predajom, darovaním  nehnuteľnosti..

 

DAŇ ZA PSA

Majiteľ psa je povinný nahlásiť na obecný úrad nadobudnutie alebo stratu (uhynutie) psa.

 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Do 31.1.2022 je potrebné podať  žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad. Žiadosť si môžete stiahnuť zo stránky https://www.obecondrasova.sk/-tlaciva , alebo prísť zobrať k starostke obce.

Dôvod na uplatnenie nároku:

1. na zníženie poplatku za komunálny odpad:

-  Študent, ktorý navštevuje školu na území SR – internátna škola

-  Zamestnanec odchádzajúci za prácou na týždňové pobyty v SR

-  Fyzická osoba, ktorá je v hmotnej núdzi

2. na odpustenie poplatku za komunálny odpad:

- Občan, ktorý preukáže, že platí poplatok aj v inej obci/meste

- Dlhodobý pobyt v zahraničí (študent, zamestnanec)

- Poplatník dlhodobo umiestnený v zariadení mimo obce

 

Bližšie informácie Vám poskytne starostka obce.

 

 


1 2 3 4 5 6 7 8 >