SlovenskýEnglish

Povinnosť odovzdať potvrdenie o zneškodnení obsahu žumpy za rok 2021

 15.01.2022

ODOVZDANIE  POTVRDENÍ O ZNEŠKODNENÍ  OBSAHU  ŽUPMY

ZA ROK 2021

 

 

 

Užívateľ žumpy je pre účely riadneho plnenia si povinností v zmysle VZN č.2/2021  O zneškodňovaní obsahu žúmp a povinnostiach užívateľov žúmp na území obce Ondrašová

povinný v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka t.j. do 30.1.2022 predložiť na Obecnom úrade v Ondrašová osobne alebo zaslať elektronicky na e-mailovú adresu obce – obec.ondrasova@centrum.sk kópiu dokladu o zneškodňovaní obsahu žumpy   a  hlásenie o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp, ktorého text je prílohou č.2 tohto nariadenia a je zverejnené na stránke obce  https://www.obecondrasova.sk/-tlaciva.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 >