SlovenskýEnglish

Wifi pre Teba

 11.12.2020

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071Y068
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Ondrašová, Ondrašová 25, 038 22 Ondrašová
Miesto realizácie: Obec Ondrašová
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • Bod 1 Obecný úrad-Externý AP (48.94182, 18.80678)
  • Bod 2 Požiarna zbrojnica- Externý AP (48.9426, 18.80633)
  • Bod 3 Stĺp pri dome č.44- Externý AP (48.94114, 18.80789)
  • Bod 4 Stĺp pri dome č.3 Externý AP (48.94161, 18.8082)
  • Bod 5 Stĺp pri dome č.8- Externý AP (48.94208, 18.80758)
  • Bod 6 Stĺp pri dome č.38- Externý AP (48.94202, 18.80573)
  • Bod 7 Stĺp pri dome č.41- Externý AP (48.9409, 18.80627)
  • Bod 8 Stĺp pri dome č. 21- Externý AP (48.94261, 18.80466)
  • Bod 9 Stĺp pri dome č.17-Externý AP (48.94364, 18.80623)
  • Bod 10 Stĺp pri dome č. 20- Externý AP (48.94305, 18.80355)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 08.04.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk