Zoznam užívateľov žúmp, ktorí k 31.01.2023 nepredložili kópiu dokladu o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy za rok 2022

 08.05.2023

V Zmysle  Čl. 5  VZN  č. 2/2021  O zneškodňovaní obsahu žúmp a povinnostiach užívateľov žúmp na území obce Ondrašová,  obec Ondrašová  zverejňuje  zoznam užívateľov žúmp, ktorí  k 31.01.2023 nepredložili kópiu dokladu o zneškodňovaní  odpadových vôd zo žumpy za rok 2022:

Ondrašová č.7

Ondrašová č.16

Ondrašová č.20, 34

Ondrašová č.31

Ondrašová č. 35

Ondrašová č. 41

Ondrašová č. 36

Ondrašová č. 43

Ondrašová č. 46Zoznam

1 2 3 4 5 6 7 8 9