Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 21.07.2022

            Obec Ondrašová  zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov“,  ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

obec.ondrasova@centrum.sk


    Zoznam

    1 2 3 4 5 6 7