Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

 08.07.2022

Obec Ondrašová v zmysle ust. § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  počet obyvateľov obce Ondrašová  ku dňu vyhlásenia volieb t. j. k 10. 06. 2022:

Obec Ondrašová eviduje ku dňu vyhlásenia volieb

94 obyvateľov.


Zoznam

1 2 3 4 5 6 7