Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29 októbra 2022

 08.07.2022


Zoznam

1 2 3 4 5 6 7