Pomoc rodine Obuchovej z Abramovej

 19.04.2022

„Tragédia, ktorá  zasiahla rodinu  Obuchovú„

je názov transparentného účtu, 

ktorý bol zriadený na pomoc našim kamarátom, susedom a známym.

Číslo účtu:  SK44 0900 0000 0051 8977 5661.

Aj malým  príspevkom im môžete 

pomôcť  zmierniť ich ťažkú situáciu.


Zoznam

1 2 3 4 5 6