SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

 07.01.2021

                                           

SČÍTANIE OBYVATEĽOV

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

        Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca.

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

www.scitanie.sk