Nadstavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice DHZ

 14.08.2019